Start-up

Een start-up is doorgaans een nieuw bedrijf dat met een ‘disruptieve’ technologie of proces of een grensverleggende wereldvisie een innovatief product of business model creëert waarmee zij een niet eerder of slecht bediende markt wil veroveren. Daarnaast kunnen organisaties besluiten vanuit een incubator zelfstandig of middels samenwerking een start-up buiten de eigen organisatie te beginnen om klanten te bedienen buiten de eigen traditionele markten. Zie ook Scale-up en Shake-up.

Een startup is een tijdelijke organisatie ontworpen om te zoeken naar een herhaalbaar en schaalbaar bedrijfsmodel. Naarmate de ontwikkeling van de organisatie vordert van Seed naar Startup naar Growth, veranderen haar structuur en cultuur onder invloed van influx van nieuwe medewerkers en de toenemende invloed van externe stakeholders. Product-markt visie verscherpt, community intimacy neemt toe en social responsibility binnen een groeiend eco-systeem verlegt prioriteiten.

Aldorn Solutions coacht en ondersteunt ondernemers tijdens de Seed to Growth start-up fase met praktische dienstverlening, tactisch advies en een strategisch klankbord. Het doel is obstacles te vermijden en waar nodig te verwijderen, zodat de ondernemer en haar team kunnen accelereren. De transformatie van een ‘vormloze’ start-up naar een schaalbare onderneming leidt dan niet af van ongeremde groei.

3Box acceleration for start-ups

3Box Acceleration is gericht op het wegnemen van obstacles op korte- en lange termijn. De starter ervaart alles dat niet direct naar het einddoel voert als afleiding, tijdverlies of kostenpost.
Sinds 1992 hebben we ruim 20 small-business en large company start-ups met succes gelanceerd. Iedere start-up heeft een unieke ‘why’ en ‘what’, de ‘how’ maken wij gemakkelijker.

Aldorn Practical Solutions

Practical

Essentiële taken en rollen in general, operations en financial management. Organisatie design en ontwikkeling (SHRM). Coaching en faciliteren van ideation, brainstorm en lean canvas sessies. Practical Problem Solving

Aldorn Tactical Solutions

Tactical

Modelleren, prototypen en analyseren van product-markt combinaties en go-to-market combinaties. Ontwikkeling en inrichting van praktische, schaalbare processen en systemen met impliciete synergieën. Begeleiding en coaching

Aldorn Strategic Solutions

Strategic

Middellange termijn financiële modellen en analyses. Ontwikkelen en verfijnen van het agile en lean business plan en strategische scenarios. Sensemaking op macro, meso en micro niveau – hoe verhoud de ‘wereld’ zich in relatie tot onze start-up