Shake-up

Een business heeft Maturity bereikt, maar wat ooit een schaalbaar en innovatief bedrijfsmodel was, heeft niet langer de voorkeur van de klant. Gevolg: cash flow problemen en teruglopende winsten, klant loyalty neemt af en opdrachten lopen terug, en medewerkers verlaten de organisatie. Decline van de business lijkt onvermijdelijk.

Problemen en mislukkingen ontstaan ‘by design’, ‘by evolution’, of ‘by intent’. Er is een hele kleine kans dat een ramp of cataclysme het lot beslist van een onderneming, zoals dat bijvoorbeeld in 1989 Buckler overkwam. In vrijwel alle situaties waarin een business, product of organisatie faalt of mislukt is dit terug te leiden tot deze oorzaken. De drie categorieën hebben een gemene deler, namelijk dat de ‘business operators’ zich onvoldoende verdiepen en bewust zijn van de grondregels, de realiteit en de dynamiek die de (nabije) toekomst vormgeeft.

by DESIGN

  • Ontoereikende financiering en cashflow forecasts
  • Geen agile strategie, businessplan en contingentieplan
  • Onduidelijke Customer Value Proposition, ’the reason to buy’

by EVOLUTION

  • Onvoldoende of verouderde marktinformatie
  • Passieve en reactieve marktbewerking en interactie
  • De business is een Red Ocean beland

by INTENT

  • De business is afhankelijk van één of enkele (te) grote klanten
  • Zwak leiderschap en incompetent management
  • Failing to plan (and to execute) is planning to fail

Shake-up of Reset, business rejuvenation draait om maximaliseren van waarde, inside-out.

Innovatie is een constante voor organisaties die voortdurend een betere versie van zichzelf nastreven. Wat telt is niet hoe goed je vandaag bent, maar hoe onderscheidend je ’the day after tomorrow’ bent. Leiderschap en empirisme zorgen voor een cultuur die customer value creëert en levert.

Rejuvenation grijpt in op 4 elementen:

Value Proposition

De Customer Value Proposition helpt klanten op een meer effectieve, betrouwbare, gemakkelijke of betaalbare wijze een probleem op te lossen (job-to-be-done).

Key Resources

De mensen, technologie, faciliteiten, apparatuur en financiering die nodig zijn om een waardevol product te creëren en te leveren. Hiertoe behoort het gehele business eco-systeem.

Key Processes

De middelen en systemen die mensen in organisaties inzetten en ontwikkelen om producten op herhaalbare, schaalbare en duurzame manieren te produceren en te leveren.

Profit Formula

Hoe creëert het bedrijf waarde voor zichzelf en haar stakeholders. Dit omvat een verdien- en investerings-model, een kosten-structuur en een Purpose Beyond Profit.

Rejuvenation ondersteunt op 3 vlakken:

Leadership en management

Coaching en advies, interim management en transformatie design tot implementatie.

Client en Market View

Sensemaking voor markten, technologie, personeel en klantgedrag.

Strategy Rejuvenation

Van Jobs-to-be-done naar Blue Ocean naar Lean Canvas; data-driven én intuïtie.

Digital Tranformation

Bespaar kosten. Zet in op customer intimacy. Verhoog productiviteit en efficiëntie. Vergroot inzicht in business metrics en performance.