Business Rejuvenation

“Business Rejuvenation – re-energize or revitalize, restore to an original or new state. Applicable to organisations, products and processes.

Start-up
Start-up
Scale-up
Scale-up
Shake-up
Shake-up

Na een succesvolle start-up zien veel managers groei als een lineair proces, iedere fase wordt gekenmerkt door meer van hetzelfde. Productie, klanten, middelen en mensen, alles heeft een vaste ratio met omzet en winst. De getallen groeien, de ratios blijven gelijk. Als nieuwe diensten en producten worden toegevoegd, blijven de ratios gelijk.

Organisaties en producten volgen dezelfde levenscyclus:
StartGrowthMaturityDecline.
Ieder fase kent haar eigen tipping-point voor succes op korte termijn en legt de basis voor schaalbaar succes op de lange termijn.

Business Life Cycle

Gedurende de eerste twee fases ligt de nadruk op het testen en verbeteren van de haalbaarheid en vervolgens de schaalbaarheid van het bedrijfsmodel. Daarna zal de nadruk verschuiven naar verdere schaalvergroting en diversificatie. Echter zien we dat de creativiteit, intensiteit en vindingrijkheid in de latere fases afneemt. Rejuvenation wordt uitgesteld totdat het huidige model (echt) niet meer werkt, waardoor de hoogst haalbare uitkomst Sustain lijkt te zijn.

Business Rejuvenation – proces waarbij de organisatie ‘haar concurrentiepositie probeert te behouden of te verbeteren door interne processen, structuren en/of capaciteiten te veranderen’, en implementatie van de strategie te verbeteren.

Rejuvenation wordt vaak ingezet wanneer het plateau is bereikt en een neerwaartse trend zich lijkt in te zetten. Kaizen, Lean, Six Sigma of TQM zijn gericht op continue verbeteren, iedere volgende verandering is een verbetering t.o.v. de status quo. Rejuvenation doet hetzelfde, met dat verschil dat er ook ruimte is om terug te kijken en in de basis veranderingen te maken en vervolgens ‘opnieuw’ beginnen.

Als je nadenkt over de mogelijkheden die je met rejuvenation kunt bereiken is het geven van voorbeelden niet meer relevant. Wil je van fossiele brandstoffen naar groene energie, van rubber naar mobile telefoons, of van online boekenwinkel naar global cloud aanbieder transformeren? Of denk je in kleinere stappen? Samen met Aldorn Solutions vind je jouw inspiratie met rejuvenation.

Rejuvenation – We look beyond Kaizen, TQM and Lean/Six Sigma to re-invent your business to be ready for the day after tomorrow.

Keukenlof - Bak & Kook blog
2 Buckets - Coaching
Excellerate Business Consulting
Maebble - your software matters
Fossilware - Legacy Software Solutions
ICE Notification System - TICKER
Personal Series - Golf apps